Andmekaitse tingimused

BLRT Grupp ja tema tütarettevõtted täidavad Eesti ja Euroopa Liidu seaduste ja määruste nõudeid, mis tagavad isikuandmete kaitse ning usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõttest kinnipidamise isikuandmete töötlemisel. Konfidentsiaalsuspoliitikat kohaldatakse nii töötajate värbamisel, kontserni töötajate isikuandmete töötlemisel Eestis kui ka BLRT Grupi territooriumi Eestis külastavate andmesubjektide isikuandmete töötlemisel.

Kasutame andmeid üksnes eesmärgil, milleks me neid kogusime ning eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses.