Elme TKS

Ettevõttest

aprillil 2001 asutatud ELME TKS OÜ alustaladeks oli kaks laboratooriumi: katselabor ja kalibreerimislabor. Praegu töötab ettevõttes 15 inimest.

Teenused

Täna on ELME TKS OÜ koostööpartneriteks ja tellijateks nii kontserni BLRT Grupp ettevõtted kui ka masinaehitus-, transpordi-, ehitus- ja remondiettevõtted ning metallkonstruktsioonide tootjad üle kogu Eesti. Integreeritud juhtimissüsteemi hõlmab kõiki ettevõtte pakutavaid põhiteenuseid.

Olulisimad teenused, mida ettevõte klientidele osutab, on järgmised.

Metallide ja keevisliidete mittepurustav katsetamine:

 • raadiograafiline katsetamine;
 • ultraheliga katsetamine;
 • kapillaarne katsetamine;
 • magnetpulbriga katsetamine;
 • visuaalne katsetamine.
 • Infrapuna termograafia

Mehaaniline katsetamine:

 • materjalide ja nende liidete katsetamine (tõmbekatsed, paindekatsed, purustavad katsed jne) olulisemate mehaaniliste omaduste – tugevus, plastsus, kõvadus ja löögisitkus – määramiseks erinevate temperatuuride juures.

Metalliuuringud:

 • metallide ja keevisliidete mikro- ja makrostruktuuri määramine.

Mõõtevahendite kalibreerimine ja remont:

 • soojustehnilised, elektritehnilised ja mehaanilised mõõtevahendid ning pikkus- ja nurgamõõturid (manomeetrid, ampermeetrid, tahhomeetrid, nihikud, mikromeetrid jne).

Keemilised katsetused:

 • tehniliste vedelike analüüs: õlid, galvaanilise vanni koostus, piiritus jmt;
 • raual, alumiiniumil ning vasel põhinevate sulamite keemilise koostise määramine ning markide kindlakstegemine mobiilse spektrimeetri SPEKTROTEST TXS abil laboratoorsetes ja tööstuslikes tingimustes.

Töökeskkonna mõõdistused ja riskianalüüs. Keskkonnakaitse:

 • valgustus, müratase ja vibratsioon;
 • läbitõmbesüsteemide õhus sisalduvate kahjulike ainete kontrollimine;
 • reovee kontroll;
 • erinevate objektide töötsoonide õhu saastatuse taseme kontrollimine;
 • välistegurite mõõdistamine.

Elektripaigaldiste elektrotehnilised mõõtmised ja elektri kaitsevahendite katsetamine:

 • isolatsioonitakistuse ja maanduse mõõtmine;
 • nullfaasi ahela näivtakistuse mõõtmine;
 • dielektriliste kaitsevahendite kõrgepingekatsetused.
 • ehitiste, seadmete, elektrikilpide ning -paigaldiste jms. infrapuna termograafia

Täiskasvanute koolitus

Keevitajate sertifitseerimine

Keevitusprotseduuride inspekteerimine

Sertifikaadid

Ettevõttel ELME TKS OÜ on järgmised sertifikaadid ja tunnistused:

 • sertifikaadid: 
  • ISO 9001:2015 (sertifitseerimisala: mõõtevahendite kalibreerimine ja mittepurustavad ning purustavad katsetamised).
  • ISO 14001:2015 (sertifitseerimisala: mõõtevahendite kalibreerimine ja mittepurustavad ning purustavad katsetamised).
  • ISO 45001:2018 (sertifitseerimisala: mõõtevahendite kalibreerimine ja mittepurustavad ning purustavad katsetamised)
 • DNV GL objektidel mittepurustava kontrolli läbiviimise sertifikaat;
 • kiirgustegevusluba tööstuslike raadiograafiliste katsetuste läbiviimiseks;
 • majandusteade täiendus koolituse läbiviimiseks
 • Venemaa mereregistri tunnistus katselaborite tunnustamise kohta;
 • tunnistus elektrimõõtmiste akrediteerimise kohta;
 • tunnistus mittepurustavate ja purustavate kontrolli meetodite akrediteerimise kohta;
 • tunnistus kalibreerimislabori akrediteerimise kohta.

Teave klientidele ja huvitatud isikutele.

Käesolevaga ELME TKS OÜ annab klientidele ja huvitatud isikutele teada, et kogu informatsioon on konfidentsiaalne, erandiks on akrediteerimisauditi käigus EAK-le või seadusandluses sätestatud juhtudel edastatav teave.

Kontakt

Tel: + 372 610 2179
Faks: + 372 610 2979
E-post: elme.tks@blrt.ee

Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti