Kontsernist

Kontsernist

Kõik kontserni kuuluvad ettevõtted on usaldusväärsed partnerid oma valdkonnas, olgu see siis laevaehitus, laevaremont, tipptehnoloogial põhinevate seadmete ja keeruliste metalltarindite valmistamine, valtsmetalli töötlemine ja müük, masinaehitus, gaaside tootmine ja müük, vanametalli käitlemine ja müük, veo-, sadama- ja muude teenuste osutamine ning kinnisvaraarendus. 

Kontsern annab tööd ligi 4000 inimesele.

Oma enam kui 110-aastase ajaloo jooksul pole kontsern saavutatule pidama jäänud, vaid käib endiselt ajaga kaasas, avardades pidevalt oma võimaluste piire. 

Visioon

BLRT Grupp on Baltimaade suurim tööstuskontsern.

Missioon

Panustame klientide äri arendamisse, pakkudes teenuseid, valmistades tööstustooteid ja tarnides materjale.

Strateegia

Tugevdame oma juhtpositsiooni sellistel sihtturgudel nagu meretransport, taastuvenergia, masinaehitus, avamere nafta- ja gaasitööstus ning vesiviljelus. Areneme pidevalt nii organisatoorselt kui tehnoloogiliselt, et rahuldada meie klientide vajadusi parimal võimalikul viisil ning kaitsta keskkonda. Oleme atraktiivne tööandja.

Ajalugu

Kontserni asutamisajaks võib pidada 12. juunit 1912, mil tehti otsus rajada Tallinnasse Vene-Balti laevaehitustehas.

Laevaehitustehase rajamiseks valitud krunt Tallinnas Kopli poolsaarel osutus ülimalt sobivaks, sest asus linnast vaid viie versta kaugusel, oli hõlpsasti ühendatav olemasoleva raudteevõrguga ning tema vasak kallas jäi kõigi tuulte eest kaitstud abajasse. Siin puudus tollal igasugune taristu, kõikjal laius üksnes mets ja harimata maa. Tehase ehitusel töötas ligi 10 000 inimest. Tootmispinnad ja staaplid said valmis kõigest kolme aastaga, 1915. aastal veeskati esimene laev – miiniristleja Gavriil.

Aastast 2001 kannab kontsern oma praegust nime BLRT Grupp.